Akcja "Wisła"

Stanowisko Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce dotyczące umorzenia przez Instytut Pamięci Narodowej śledztwa w sprawie akcji „Wisła”


Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy podjętą przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie, przeprowadzonej w 1947 roku przez polskie władze komunistyczne, akcji „Wisła”, w której stwierdzono: „W toku śledztwa nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że przesiedlenie stanowiło zbrodnię przeciw ludzkości ani zbrodnię komunistyczną”. Uzasadnienie tej tezy, dokonane przez prokuratora IPN jest sprzeczne z elementarną wiedzą historyczną o akcji „Wisła”, zawartą w licznych naukowych opracowaniach historycznych, a także z normami państwa prawnego. Przeczy ono uchwale Senatu RP z 1990 roku potępiającej akcję „Wisła”, „w której zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej”. Także prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w 2002 roku stwierdził: „Stała się ona [akcja „Wisła”] wręcz symbolem wszystkich niegodziwości wyrządzonych przez ówczesne władze komunistyczne ludności ukraińskiej w Polsce” oraz uznał, że jej
usprawiedliwianie przelaną polską krwią „jest nie tylko błędne – jest wręcz etycznie niedopuszczalne”. Z kolei prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku uznał akcję „Wisła” za „sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka”.

Wręczono medale "Storoż Pamjati"

W dniu 16 września br. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ukraińcy i ich sąsiedzi..." zorganizowanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce w przemyskim Narodnym Domie, miała miejsce uroczystość wręczenia medali "Storoż Pamjati" (Strażnik pamięci). Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane przez UTHwP od 2019 r. osobom szczególnie zasłużonym dla podtrzymywania ukraińskiej pamięci historycznej w Polsce. W poprzednich edycjach wyróżnienie to otrzymywali: prof. Stefan Zabrowarny, Szymon Modrzejewski, dr Aleksander Kolańczuk, dr Eugeniusz Misiło, Roman Szagała i Aleksander Baczyk. W bieżącym roku Zarząd UTHwP zdecydował o przyznaniu medali trzem osobom: Irenie Kowalik, długoletniej opiekuce ukraińskiego miejsca pamięci na terenie byłego obozu w Jaworznie, prof. Stefanowi Kozakowi, wybitnemu literaturoznawcy ukraińskiemu, a także Jerzemu Rejtowi, pierwszemu przewodniczącemu Związku Ukraińców w Polsce. 

20230916 181041

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Rejt, prof. Stefan Kozak, Irena Kowalik

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka,, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne" - Przemyśl 15-17 września 2023 r.

Program konferencji – 16 września 2023 r. (sobota)


Sekcja 1 (Dom Ukraiński, Sala Teatralna): AKCJA „Wisła”


Prowadzący: prof. dr hab. Bohdan Halczak
9.00-9.15 – prof. dr hab. Jarosław Syrnyk (Uniwersytet Wrocławski – Polska), Akcja „Wisła”: o czym jeszcze nie wiemy i o co nawet nie pytamy?
9.20-9.35 – prof. dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski - Polska), Wojskowy aspekt Akcji „Wisła”
9.40-9.55 – prof. dr hab. Roman Drozd (Uniwersytet Pomorski w Słupsku - Polska), Wysiedleńczy aspekt Akcji „Wisła”
10.00-10.15 – prof. dr hab. Bohdan Halczak (Uniwersytet Zielonogórski - Polska), Polskie prawo w 1947 r. wobec Akcji „Wisła”
10.20-10.35 – dr Dawid Michalski (Uniwersytet Gdański - Polska) Prawo międzynarodowe a Akcja „Wisła”
10.40-10.55 – dr Krzysztof Persak (Instytut Studiów Politycznych PAN - Polska) Klasyfikacja prawna Akcji „Wisła”
11.15-11.35 – przerwa na kawę

Відійшов д-р Олександр Колянчук

kolanczukД-р Олександр Колянчук (1932-2023)

Українське історичне товариство в Польщі з великим сумом сприйняло звістку про смерть доктора Олександра Колянчука, члена засновника нашого Товариства. Дослідження покійного Доктора про солдатів і петлюрівську еміграцію в Польщі стали тривалою частиною польської та української історіографії. Спричинилися до повернення пам'яті про героїв України, які на початку ХХ ст. боролися з російським агресором і віддали життя за самостійну Україну. За свою діяльність д-р Олександр Колянчук був нагороджений м.ін. медаллю "Сторож Пам'яті".

Висловлюємо глибокі співчуття родині та знайомим Покійного.

Вічна Тобі пам'ять Друже!

Друзі з Українського історичного товариства в Польщі

Wojna w Ukrainie

logo UTH beztlo kolor260STANOWISKO Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce w pierwszą rocznicę zmasowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę


24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły zmasowaną napaść na Ukrainę. Jej celem był całkowity podbój państwa ukraińskiego, zniszczenie jego suwerenności i niepodległości, a także likwidacja narodu ukraińskiego. Uwidoczniło się to w bombardowaniu domów, szkół, muzeów, świątyń, krytycznej infrastruktury cywilnej, w masowych represjach, torturach i mordowaniu ludności cywilnej miast i wsi oraz w deportacji obywateli ukraińskich, w tym tysięcy dzieci, w głąb Rosji.

Pomoc Ukrainie

332125895 3359092127639892 3056494833451773160 n

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykład prof. Syrnyka w Krzyworoskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym

 

kpdu1W ramach realizowanego przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce programu współpracy z ukraińskimi uczelniami, począwszy od kwietnia ub.r. przeprowadzonych zostało w systemie zdalnym łącznie kilkanaście wykładów. Partnerami programu, dzięki rekomendacji ukraińskiego Ministerstwa Oświaty, zostały uniwersytety w Tarnopolu, Krzywym Rogu, Kamieńcu Podolskim, Chmielnickim i Kijowie. 

Kolejne tego typu przedsięwzięcie zostało zrealizowane w dniu 21 lutego br. w Krzyworoskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym. Wykład wygłosił prof. Jarosław Syrnyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem wystąpienia była kwestia interdyscyplinarności w historiografii.