Wojna w Ukrainie

logo UTH beztlo kolor260STANOWISKO Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce w pierwszą rocznicę zmasowanej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę


24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły zmasowaną napaść na Ukrainę. Jej celem był całkowity podbój państwa ukraińskiego, zniszczenie jego suwerenności i niepodległości, a także likwidacja narodu ukraińskiego. Uwidoczniło się to w bombardowaniu domów, szkół, muzeów, świątyń, krytycznej infrastruktury cywilnej, w masowych represjach, torturach i mordowaniu ludności cywilnej miast i wsi oraz w deportacji obywateli ukraińskich, w tym tysięcy dzieci, w głąb Rosji.

Jednak władze rosyjskie nie doceniły patriotyzmu Ukraińców, którzy w imię wolności i demokratycznego rozwoju państwa oraz przyszłości następnych pokoleń, bohatersko przeciwstawili się agresorowi. Zjednoczony naród ukraiński pokazał całemu światu, że wartości, jakimi kierują się demokratyczne państwa są też ich wartościami, są one wciąż żywe, atrakcyjne, za które warto poświęcić własne życie.
Ukraińcy stanęli w obronie tych wartości i oddają życie Za Naszą i Waszą wolność!.

 

Wyrażamy podziękowanie wszystkim państwom, ich rządom, instytucjom państwowym i samorządowym, a także zwykłym ludziom, tym wszystkim, którzy rozumiejąc zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej i w imię obrony demokratycznych wartości, prawa oraz ustalonego porządku międzynarodowego udzielili militarnej, finansowej i humanitarnej pomocy oraz moralnego wsparcia walczącym Ukraińcom. Bez tej pomocy armia ukraińska nie byłaby w stanie podjąć wyrównanej walki z rosyjskim najeźdźcą, a społeczeństwo ukraińskie wytrwać. Wojna niestety jeszcze się nie skończyła. Dlatego apelujemy do narodów i państw świata o rozszerzenie udzielanej pomocy, aby szybko i zwycięsko dla Ukrainy zakończyć tę barbarzyńską wojnę, którą wszczęła Federacja Rosyjska. Wzywamy także do szybkiego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Tylko jej członkostwo w tych strukturach może zabezpieczyć pokój w Europie i zapobiec ewentualnej agresji rosyjskiej w przyszłości.

Wojna to śmierć i zniszczenia, a także tragedia milionów osób, które straciły często swoje rodziny, dorobek całego życia, swoje domostwa, szansę na normalne i szczęśliwe życie, zostały zmuszone do ucieczki przed śmiercią. Dotknęło to milionów obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swe domy w celu znalezienia schronienia w kraju lub za granicą. Dziękujemy wszystkim społeczeństwom, władzom centralnym i lokalnym, organizacjom i instytucjom społecznym, wolontariuszom i każdemu, kto udzielił schronienia uciekającym Ukraińcom, głównie kobietom i dzieciom. Wiodącą rolę w tych działaniach odegrał naród polski, władze Rzeczypospolitej, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.

Dziękujemy również społeczności ukraińskiej w Polsce i diasporze na całym świecie za wsparcie udzielone walczącej Ukrainie oraz uchodźcom.

Niech żyje Ukraina!


Warszawa, 24 lutego 2023 roku
Prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący, Alina Bacic, dr Witold Bobryk, dr Rafał Dydycz, prof. dr hab. Bohdan Halczak, prof. dr hab. Igor Hałagida, dr Mariusz Humecki, dr Olga Kich-Maslej, dr Aleksander Kolańczuk, dr Marek Kozubel, dr Rostysław Kramar, dr Igor Ksenycz, dr Grzegorz Kuprianowicz, Aleksander Maślej, prof. dr hab. Marek Melnyk, Jerzy Rejt, dr Ewa Rybałt, diakon dr Piotr Siwicki, Mirosław Skórka, prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Piotr Tyma, bp dr Arkadiusz Trochanowski, Adam Wiewiórka, dr hab. Roman Wysocki, prof. dr hab. Rościsław Żerelik