Nowa publikacja UTH

162409165572916967Z satysfakcją informujemy, że nasza wspólna publikacja z ubiegłorocznej konferencji naukowej w
Przemyślu właśnie ukazała się drukiem. Więcej informacji wkrótce.

Nowość wydawnicza

ukraincy i ich sasiedzi na przestrzeni wiekowUkraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków

 

Niniejsza książka jest pracą zbiorową, w skład której wchodzi 39 artykułów tematycznych. Zostały one opracowane przez naukowców z różnych dyscyplin z Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Czech. Najwięcej tekstów dotyczy stosunków ukraińsko-polskich. W publikacji podjęta została również kwestia relacji ukraińsko-słowacko-czeskich, ukraińsko-rumuńskich, ukraińsko-mołdawskich oraz ukraińsko-ormiańskich. Ukazano w nich stosunki Ukraińców z sąsiednimi narodami w wymiarze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym, a nawet rodzinnym. Żaden sąsiad nie jest z natury ani "dobry", ani "zły". To jak ułożą się wzajemne kontakty, zależy od tego, czy sąsiedzi zdołają ułożyć obopólne relacje w taki sposób, aby były możliwe do akceptacji przez każdą ze stron. Z tym jednak bywało różnie na przestrzeni wieków  (tekst z okładki).

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/historia/207-ukraincy-i-ich-sasiedzi-na-przestrzeni-wiekow.html

Roman Drozd, Bohdan Halczak, Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921–1989, wyd. Tyrsa, Warszawa 2010.

Dzieje Ukraincow w PolscePraca stanowi logiczny wykład o historii najnowszej Ukraińców mieszkających w państwie polskim i zawiłych relacjach z Polakami, gdzie czynnymi uczestnikami tych stosunków były pojawiające się na pograniczu polsko-ukraińskim reżimy okupacyjne – radziecki i niemiecki.

Stanowi ona także próbę polemiki ze stanowiskiem większości historyków polskich, którzy wielu wydarzeniom przypisali diametralnie inną genezę i skutki. Książka jest bardzo ważnym głosem w tej dyskusji, bowiem w sposób niezwykle klarowny i racjonalny prezentuje stanowisko strony ukraińskiej posługując się tą formą narracji, która dominuje w historiografii polskiej.

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa