Sprawy organizacyjne

Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się w formie zdalnej Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.  Wzięło w nim udział 15 osób. W programie spotkania znalazło się m.in.  sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2021 r., sprawozdanie finansowe oraz propozycje działalności na 2022 r. (w tym w związku z obchodami 75-Rocznicy Akcji "Wisła", a także projektem "Żywi w naszej pamięci"). W trakcie spotkania Przewodniczący Towarzystwa przedstawił stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem dwóch konferencji dotyczących Akcji „Wisła”, które odbędą się w ramach działalności UHTwP, przy współpracy z innymi organizacjami. Omówiono również kwestie wewnątrzorganizacyjne.

Dokument

STANOWISKO
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
w sprawie wrogich działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

 

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce wyraża swój stanowczy protest wobec działań Rosji przeciwko Ukrainie. Nieuzasadnione nagromadzenie ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą musi budzić uzasadniony niepokój i poczucie zagrożenia. Działania władz rosyjskich mogą doprowadzić do wybuchu krwawego konfliktu zbrojnego, który nie spowoduje odbudowy imperium rosyjskiego, a jedynie przyniesie śmierć dziesiątków tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Doprowadzi także do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie oraz na świecie. Historia uczy, że nie można odbudować imperium, które uległo rozpadowi, a próby jego odtworzenia zawsze kończyły się niepowodzeniem i nie przysparzały chwały przywódcom pragnącym ujarzmić inne narody.
Potępiamy także inne agresywne działania Federacji Rosyjskiej skierowane na destabilizację sytuacji w Ukrainie. Naród ukraiński chce żyć pokojowo z narodem rosyjskim, tak samo jak i z innymi narodami na zasadzie jak równy z równymi, jak wolny z wolnymi. Tym samym pragnie budować dobrosąsiedzkie relacje na wszystkich płaszczyznach, z poszanowaniem godności narodu, jego praw do wolności i suwerenności oraz integralności terytorialnej swojego państwa. Dlatego wzywamy władze Rosji do zakończenia trwającej już ponad osiem lat wojny z Ukrainą i zwolnienia okupowanych ziem ukraińskich.
Potępiamy przeinaczanie wydarzeń historycznych przez władze Federacji Rosyjskiej. Fałszowanie przeszłości szkodzi nie tylko współobywatelom i interesowi państwa, a w szczególności reżimowi, który to czyni. Jest kwestią czasu, aby prawda zwyciężyła, a kłamców spotkał zasłużony gniew ludu.
Dziękujemy wszystkim Państwom i Narodom, które czynnie wspierają Ukrainę i naród ukraiński w tych trudnych chwilach. Historia pokazała, że ustępstwa wobec agresora nie zapobiegają wojnie, a jedynie przyczyniają się do jej wybuchu.
Wyrażamy pełne poparcie dla naszych rodaków mieszkających w Ukrainie i poza jej granicami w walce o niepodległą, suwerenną i integralną terytorialnie Ukrainę.

Niech Żyje Ukraina!
Warszawa, 8 lutego 2022 r. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

NOWA STRONA TEMATYCZNA

Strona: Żywi w naszej pamięci - już działa! LINK

zwnp

Akcja

Живі у наші пам'яті - Каліш / Żyją w naszej pamięci - Kalisz

Kalisz

Film informacyjny

Oczekiwana książka

Nowa książka Igora Hałagidy i Myrosława Iwanyka

Aktualizacja informacji: 21 września 2021

237569906 10227390939063906 6185432767487386661 nUkazała się drukiem (w języku ukraińskim) książka pod tytułem "Українські жертви Холмщини та Південного Підляшшя 1939-1944 рр" (Ukraińskie ofiary na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1939-1944). Jest to pierwszy tom z serii "Жертви польсько-українського протистояння у 1939-1947 рр" (Ofiary walk polsko-ukraińskich w latach 1939-1947) powstałem w ramach programu badawczego pod tym samym tytułem uruchomionego w 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie. Szefem projektu jest prof. Igor Hałagida. 

Książkę zaprezentowano oficjalnie na forum wydawniczym we Lwowie 17 września 2021 r. 720 stronicowa praca pod red. Igora Hałagidy i Myrosława Iwanyka, zawiera wstęp autorstwa abp Borysa Gudziaka, wprowadzenie merytoryczne oraz wykaz ofiar sporządzony według poszczególnych powiatów. Praca zawiera 32 zdjęcia. 

Krótkie omówienie pracy (w języku ukraińskim) znajduje się pod tym łączem.

Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa (link).

Spotkanie w ramach Book Forum we Lwowie LINK

Помер Роман Шагала

Українське історичне товариство у Польщі з сумом прийняло вістку про смерть члена засновника нашого Товариства, Романа Шагали. Наш друг від свамого початку очолював Ревізійну Комісію Товариства, досліджував долу українців Варшави та свого рідного села Аксманичі. Був нагороджений медалю Українського історичного товариства "Сторож Пам'яті". Рідним покійного висловлюємо наше щире співчуття! Вічная Йому Пам'ять!

від імені УІТуП, проф. Роман Дрозд

Nowość wydawnicza

slademupa front rYR332ammVefŚladem UPA. Kronika sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii ,,Wowky" (24 sierpnia 1944–11 lipca 1945)

Nakładem wydawnictwa Libra ukazuje się właśnie książka "Śladem UPA. Kronika sotni Ukraińskiej Powstańczej Armii ,,Wowky" (24 sierpnia 1944–11 lipca 1945)". Jak dowiadujemy się na stronie Wydawnictwa jest to "pierwsze pełne, krytyczne wydanie kroniki oddziału „Wowky”, działającego jako sotnia i kureń od wiosny 1944 po rok 1947 na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym, w tłumaczeniu i redakcji naukowej dra Mariusza Sawy". Więcej: informacje na stronie wydawnictwa Libra.