tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Konferencja w rocznicę akcji "Wisła"

KONFERENCJA PRZEŁOŻONA NA INNY TERMIN!!!!

UKRAIŃSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W POLSCE, ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE przy współpracy z OŚRODKIEM KARTA organizują KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POD TYTUŁEM: "Nie używać w stosunku do tych osadników określenia „ukrainiec” – 75 ROCZNICA AKCJI „WISŁA”  (14-15 października 2022 r.;  Warszawa)

PROGRAM KONFERENCJI:
I. Piątek, 14 października 2022 r. 16.00 - Otwarcie konferencji
Część I. Wokół prawnych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Roman Drozd)
* 16.30-16.50 dr Dawid Michalski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego) - Prawo międzynarodowe wobec akcji „Wisła”
* 16.55-17.15 prof. dr hab. Bohdan Halczak (Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) - Prawo polskie w 1947 r. wobec akcji „Wisła”
* 17.20-17.40 - dr Krzysztof Persak (Instytut Studiów Politycznych PAN) - Klasyfikacja prawna akcji „Wisła”
* 17.40-18.30 – Dyskusja z udziałem referentów
II. Sobota, 15 października 2022 r.
Część II. Wokół politycznych, wojskowych i opresyjnych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Igor Hałagida)
* 9.00-9.20 dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – Polityczne aspekty akcji „Wisła”
* 9.25-9.45 prof. dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski) – Militarne aspekty akcji „Wisła”
* 9.55-10.15 prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku) – Wysiedleńcze aspekty akcji „Wisła”
* 10.20-10.40 dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Represyjne aspekty Akcji „Wisła”
* 10.40-11.15. Dyskusja z udziałem referentów z części II
11.15-11.40 – Przerwa na kawę
Część III. Wokół ekonomicznych, kulturowych i etycznych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Bohdan Halczak)
* 11.45-12.05 prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) Ekonomiczne aspekty Akcji „Wisła”
* 12.10-12.30 dr Grzegorz Kuprianowicz (Podlaski Instytut Naukowy) – Kulturowe aspekty Akcji „Wisła”
* 12.35-12.55 prof. dr hab. Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Etyczne aspekty Akcji „Wisła”
* 12.55-13.45 Dyskusja z udziałem referentów z części III
13.45. Zakończenie konferencji

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.