tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Dokument

STANOWISKO
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
w sprawie wrogich działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

 

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce wyraża swój stanowczy protest wobec działań Rosji przeciwko Ukrainie. Nieuzasadnione nagromadzenie ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą musi budzić uzasadniony niepokój i poczucie zagrożenia. Działania władz rosyjskich mogą doprowadzić do wybuchu krwawego konfliktu zbrojnego, który nie spowoduje odbudowy imperium rosyjskiego, a jedynie przyniesie śmierć dziesiątków tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Doprowadzi także do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie oraz na świecie. Historia uczy, że nie można odbudować imperium, które uległo rozpadowi, a próby jego odtworzenia zawsze kończyły się niepowodzeniem i nie przysparzały chwały przywódcom pragnącym ujarzmić inne narody.
Potępiamy także inne agresywne działania Federacji Rosyjskiej skierowane na destabilizację sytuacji w Ukrainie. Naród ukraiński chce żyć pokojowo z narodem rosyjskim, tak samo jak i z innymi narodami na zasadzie jak równy z równymi, jak wolny z wolnymi. Tym samym pragnie budować dobrosąsiedzkie relacje na wszystkich płaszczyznach, z poszanowaniem godności narodu, jego praw do wolności i suwerenności oraz integralności terytorialnej swojego państwa. Dlatego wzywamy władze Rosji do zakończenia trwającej już ponad osiem lat wojny z Ukrainą i zwolnienia okupowanych ziem ukraińskich.
Potępiamy przeinaczanie wydarzeń historycznych przez władze Federacji Rosyjskiej. Fałszowanie przeszłości szkodzi nie tylko współobywatelom i interesowi państwa, a w szczególności reżimowi, który to czyni. Jest kwestią czasu, aby prawda zwyciężyła, a kłamców spotkał zasłużony gniew ludu.
Dziękujemy wszystkim Państwom i Narodom, które czynnie wspierają Ukrainę i naród ukraiński w tych trudnych chwilach. Historia pokazała, że ustępstwa wobec agresora nie zapobiegają wojnie, a jedynie przyczyniają się do jej wybuchu.
Wyrażamy pełne poparcie dla naszych rodaków mieszkających w Ukrainie i poza jej granicami w walce o niepodległą, suwerenną i integralną terytorialnie Ukrainę.

Niech Żyje Ukraina!
Warszawa, 8 lutego 2022 r. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

NOWA STRONA TEMATYCZNA

Strona: Żywi w naszej pamięci - już działa! LINK

zwnp

Akcja

Живі у наші пам'яті - Каліш / Żyją w naszej pamięci - Kalisz

Kalisz

Film informacyjny

Wydarzenie

IIІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne” (Przemyśl, Dom Ukraiński, 10-12  września 2021 r.)

  

DSC 8004 minW Przemyślu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne”. Organizatorem konferencji było Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce. W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzili: prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący, dr hab. Bohdan Halczak – zastępca przewodniczącego, dr Witold Bobryk, dr Mariusz Humecki i Igor Horków – sekretarz. W skład komitetu naukowego weszli z kolei: prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący, dr hab. Jarosław Syrnyk – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Rościsław Żerelik, prof. dr hab. Marek Melnyk, dr hab. Roman Wysocki, dr Grzegorz Kuprianowicz. Konferencja odbyła się we współpracy z Domem Ukraińskim w Przemyślu (Український «Народний дім» у Перемишлі). 

zdj. Nasze Słowo / Katarzyna Komar-Macyńska

Oczekiwana książka

Nowa książka Igora Hałagidy i Myrosława Iwanyka

Aktualizacja informacji: 21 września 2021

237569906 10227390939063906 6185432767487386661 nUkazała się drukiem (w języku ukraińskim) książka pod tytułem "Українські жертви Холмщини та Південного Підляшшя 1939-1944 рр" (Ukraińskie ofiary na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w latach 1939-1944). Jest to pierwszy tom z serii "Жертви польсько-українського протистояння у 1939-1947 рр" (Ofiary walk polsko-ukraińskich w latach 1939-1947) powstałem w ramach programu badawczego pod tym samym tytułem uruchomionego w 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie. Szefem projektu jest prof. Igor Hałagida. 

Książkę zaprezentowano oficjalnie na forum wydawniczym we Lwowie 17 września 2021 r. 720 stronicowa praca pod red. Igora Hałagidy i Myrosława Iwanyka, zawiera wstęp autorstwa abp Borysa Gudziaka, wprowadzenie merytoryczne oraz wykaz ofiar sporządzony według poszczególnych powiatów. Praca zawiera 32 zdjęcia. 

Krótkie omówienie pracy (w języku ukraińskim) znajduje się pod tym łączem.

Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa (link).

Spotkanie w ramach Book Forum we Lwowie LINK

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 284 gości oraz 0 użytkowników.