tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Jubileusz Romana Szagały

Niedawno swe 90 urodziny obchodził Nasz Wielki Przyjaciel, Pan Roman Szagała, jeden ze współzałożycieli Ukraińskiego Towarzystwa HIstorycznego w Polsce. Z tej okazji złożyliśmy Dostojnemu Jubilatowi życzenia za pośrednicztwem tygodnika "Nasze Słowo" (nr 23). Powtarzając tu raz jeszcze gromkie "Mnohaja lita!" chcielibyśmy przy okazji przypomnieć Jego encyklopedyczny  biogram.

Roman Szagała foto2917Roman Szagała urodził się 22 maja 1930 roku w Aksmanicach w powiecie przemyskim w rodzinie rolników – ojca Bazylego i matki Marii z domu Baran. Czteroklasową szkołę podstawową ukończył w Aksmanicach. W lipcu 1945 roku został przyjęty do II klasy Ukraińskiego Męskiego Gimnazjum w Przemyślu. Po trzech miesiącach naukę przerwał z powodu likwidacji szkoły i deportacji kadry nauczycielskiej na Ukrainę.

W 1947 roku po akcji "Wisła" zamieszkał w Dziarnówkach Dużych (obecnie Dziarny) w powiecie Susz w woj. olsztyńskim, gdzie rodzice otrzymali gospodarstwo rolne. W roku szkolnym 1950/51 był uczniem II klasy wieczorowej Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej w Iławie.

W roku akademickim 1955/56 rozpoczął studia na Wydziale Mleczarskim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Od 1956 roku działał w olsztyńskim kole Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W latach 1957-1958 był etatowym sekretarzem Wojewódzkiego Oddziału UTSK. Współorganizował min. wystawę ukraińskich wyszywanek i koncert ukraińskiego chóru dla mieszkańców Olsztyna i okolic. Studia ukończył w 1961 r. z dyplomem mgr inżyniera mleczarstwa.

Ogłoszenie

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne"

 

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce zaprasza na II Międzynarodową konferencję naukową „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne", która odbędzie się w Przemyślu, w Domu Ukraińskim, 11-13 września 2020 r.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej celem będzie zdiagnozowanie dotychczasowego stanu badań nad szeroko pojętymi relacjami Ukraińców z ich sąsiadami na przestrzeni wieków. W horyzoncie badawczym umieszczamy wszakże nie tylko te narody, które obecnie graniczą z Ukrainą, czyli Białorusinów, Polaków, Rosjan, Rumunów, Słowaków i Węgrów, ale także wszystkie narodowości zamieszkujące ziemie ukraińskie. Interesująca wydaje się również refleksja nad stosunkami między diasporą ukraińską z jej sąsiadami, zwłaszcza w Kanadzie i USA. Naszą konferencją chcemy zintensyfikować dotychczasowe badania, ale także pragniemy skierować je na przestrzenie dotychczas naukowo nieeksploatowane.
Języki konferencji: wszystkie słowiańskie oraz język angielski.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnika i przesłanie jej do końca maja 2020 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Warunkiem udziału w obradach będzie zatwierdzenie tematu referatu przez Komitet Naukowy i Organizacyjny oraz wniesienie „opłaty konferencyjnej". Przewidywany koszt wynosi 300 zł (70 EURO). Dla uczestników z Ukrainy koszt 35 EURO. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewnią wyżywienie (obiad i kolację w dniu 19.09) oraz publikację wygłoszonych na konferencji referatów w pracy zbiorowej wydanej w punktowanym wydawnictwie naukowym. Szczegóły związane z wniesieniem opłaty, kwestie noclegu i redakcji tekstów zostaną przesłane po przyjęciu tematu referatu przez Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji. Liczba czynnych uczestników konferencji jest ograniczona.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia referatu jeżeli jego treść nie byłaby zbieżna z tematyką konferencji, tekst nie spełniałby wymogów pracy naukowej lub byłby zredagowany niezgodnie z określonymi przez redaktorów zasadami. W pierwszej kolejności do druku będą przekazywane teksty osób, które wezmą osobiście czynny udział w Konferencji.


W imieniu Komitetu Naukowego Prof. Igor Hałagida
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Prof. Roman Drozd

Zgłoszenie w języku polskim

Зголошення в українській мові

 

JAN PAWEŁ II WOBEC POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO

 

uaplUkraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają zaszczyt zaprosić na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Cв. Іван Павлo ІІ у процесі польсько-українського примирення / JAN PAWEŁ II WOBEC POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO (Kijów, październik 2020 roku)

 

Celem konferencji ma być analiza roli Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim. Nauczanie i działalności Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim należy określić jako fakt podstawowy. Przede wszystkim dlatego, że jego podstawą tego dialogu było nauczanie papieskie dotyczące doświadczenia wiary jako spotkania człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem. Papież zaproponował obu narodom teologię dialogu jako wyraz dialogu między Ewangelią i współczesnym społeczeństwem europejskim potrzebującym nowej ewangelizacji. W ten sposób dialog polsko-ukraiński był „wkomponowany” w szerszy kontekst spraw trudnych dotyczących nie tylko tych dwóch narodów. Z tego powodu warto porównać religijny wymiar polsko-ukraińskich dążeń pojednawczych z podobnymi wysiłkami innych narodów: Niemców i Francuzów, Niemców i Polaków, Chorwatów i Serbów, Rumunów i Węgrów. Należy również przyjrzeć się aksjologicznym podstawom dialogu, który proponował Jan Paweł II.

Prof. dr hab. Roman Drozd dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Refleksje nad genezą pieśni „Hej sokoły!”

Olha Kharchyshyn, Bohdan Halczak

 

Pieśń „Hej sokoły!” cieszy się obecnie dużą popularnością zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Występuje w kilku wariantach, które nieco różnią się między sobą. Wariant najbardziej rozpowszechniony w języku polskim jest następujący[1]:

Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń Kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.
Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
Zwrotki pieśni przeplatane są refrenem, śpiewanym na ogół chóralnie:
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

Zmarł Mychajło Kozak

mkozak
12 stycznia 2020 r. w wieku 87 lat zmarł w Przemyślu Mychajło Kozak, współtwórca i długoletni członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Od lat 50. XX w. był aktywnym działaczem społecznym, członkiem UTSK i Związku Ukraińców w Polsce. Był autorem licznych publikacji w "Naszym Słowie", "Ukraińskim Kalendarzu" i Ukraińskim Almanachu". Ponadto wydał szereg książek, m.in. "Невтомний душпастир", "Гребенне у Другій світовій війні" i "На життєвій стежині". Wspomnienie o śp. Mychajle Kozaku zamieszczone zostały w nr 8 tygodnika "Nasze Słowo" https://www.nasze-slowo.pl/

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.