tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

JAN PAWEŁ II WOBEC POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO

 

uaplUkraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają zaszczyt zaprosić na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Cв. Іван Павлo ІІ у процесі польсько-українського примирення / JAN PAWEŁ II WOBEC POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO (Kijów, październik 2020 roku)

 

Celem konferencji ma być analiza roli Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim. Nauczanie i działalności Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim należy określić jako fakt podstawowy. Przede wszystkim dlatego, że jego podstawą tego dialogu było nauczanie papieskie dotyczące doświadczenia wiary jako spotkania człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem. Papież zaproponował obu narodom teologię dialogu jako wyraz dialogu między Ewangelią i współczesnym społeczeństwem europejskim potrzebującym nowej ewangelizacji. W ten sposób dialog polsko-ukraiński był „wkomponowany” w szerszy kontekst spraw trudnych dotyczących nie tylko tych dwóch narodów. Z tego powodu warto porównać religijny wymiar polsko-ukraińskich dążeń pojednawczych z podobnymi wysiłkami innych narodów: Niemców i Francuzów, Niemców i Polaków, Chorwatów i Serbów, Rumunów i Węgrów. Należy również przyjrzeć się aksjologicznym podstawom dialogu, który proponował Jan Paweł II.

Prof. dr hab. Roman Drozd dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Refleksje nad genezą pieśni „Hej sokoły!”

Olha Kharchyshyn, Bohdan Halczak

 

Pieśń „Hej sokoły!” cieszy się obecnie dużą popularnością zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Występuje w kilku wariantach, które nieco różnią się między sobą. Wariant najbardziej rozpowszechniony w języku polskim jest następujący[1]:

Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń Kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.
Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
Zwrotki pieśni przeplatane są refrenem, śpiewanym na ogół chóralnie:
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

Zmarł Mychajło Kozak

mkozak
12 stycznia 2020 r. w wieku 87 lat zmarł w Przemyślu Mychajło Kozak, współtwórca i długoletni członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Od lat 50. XX w. był aktywnym działaczem społecznym, członkiem UTSK i Związku Ukraińców w Polsce. Był autorem licznych publikacji w "Naszym Słowie", "Ukraińskim Kalendarzu" i Ukraińskim Almanachu". Ponadto wydał szereg książek, m.in. "Невтомний душпастир", "Гребенне у Другій світовій війні" i "На життєвій стежині". Wspomnienie o śp. Mychajle Kozaku zamieszczone zostały w nr 8 tygodnika "Nasze Słowo" https://www.nasze-slowo.pl/

Nowa książka profesora Romana Drozda

20191203 184741 resizedWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku wydało kolejną monografie prof. Romana Drozda. W jej rekomendacji z okładki czytamy: " Społeczność ukraińska w Polsce, tragicznie doświadczona w wyniku konfliktu polsko-ukraińskiego lat wojny i okresu powojennego, zrozumiała w swej większości, że kluczem do zgodnego życia z polskimi sąsiadami  jest wzajemne przebaczenie wyrządzonych krzywd. Dlatego z wielkim zadowoleniem przyjęła gesty pojednania uczynione przez Kościoły rzymsko- i greckokatolicki oraz prawosławny, jak również kroki poczynione w tym kierunku przez prezydentów Polski i Ukrainy. W pojednawczą działalność włączył się także Związek Ukraińców w Polsce. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie działania podejmowane przez ZUwP sprzyjały dialogowi. Utrudniała go odmienna ocena konfliktu polsko-ukraińskiego, jak również kroki części Ukraińców na rzecz upamiętnienia ukraińskich ofiar tego konfliktu, zwłaszcza należących do UPA. To z kolei godziło w odczucia Polaków. O tych i innych kwestiach traktuje niniejsza praca".

Działalność Towarzystwa

Walne Zebranie UTH

IMG 007816 listopada 2019 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie członków naszego Towarzystwa, na którym podumowano działalność w upływającym roku oraz przedyskutowano kierunki działań w roku 2020 i kolejnych. W trakcie spotkania podjęto również uchwały dotyczące bieżących kwestii organizacyjnych. Udział w spotkaniu wzięło ok. piętnastu osób. Obecni byli także goście i przedstawiciel mediów ("Nasze Słowo").

Przewodniczący Zarządu Towarzystwa, prof. Roman Drozd, podsumowując mininy rok stwierdził, że był on jednym z lepszych w dotychczasowej, ponad 15 letniej historii UTH. Stało się tak m.in. za sprawą sprawnego przeprowadzenia pierwszej, własnej koneferencji naukowej, która miała miejsce w maju br. w Przemyślu. Jak przypomniał prof. Drozd wzięło w niej udział niemal 50 uczestników. Ważnym i budującym sygnałem jest również zwiększenie liczby członków UTH - obecnie zbliża się ona już do 30. Dobrze przyjęte zostały aktywności UTH w obszarze polityki pamięci, w tym nasze zgłoszenia do IPN o możliwości popełnienia zbrodni na obywatelach polskich narodowości ukraińskiej, a także wręczenie dwóch pierwszych medali "Storoż Pamjati".


IMG 0079Dyskusja o planach na kolejny rok koncentrowała się na sposobach włączenia się UTH w rocznicowe działania związane z 100-leciem Bitwy Warszawskiej. Podjęto również decyzję o nawiązaniu współpracy dot. organizacji konferencji o relacjach ukraińsko-żydowskich. Zadecydowano również o przyznaniu trzech medali "Storoż Pamjati".

 

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.