tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Gratulacje!

acad js

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
składa gratulacje 
dr. hab. JAROSŁAWOWI SYRNYKOWI
z okazji uzyskania tytułu PROFESORA.


Jesteśmy dumni, że kolejny nasz kolega i przyjaciel osiągnął najwyższy tytuł naukowy, co jest potwierdzeniem wysokich osiągnięć naukowych Pana Profesora. Cieszymy się, że nasze Towarzystwo wzbogaciło się o kolejnego tytularnego profesora. Życzymy kolejnych sukcesów naukowych dla dobra naszej ukraińskiej społeczności oraz polskiej i ukraińskiej historiografii.


Koleżanki i Koledzy z Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Gratulacje!

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
ma zaszczyt poinformować, że Prezydent RP nadał
dr. hab. BOHDANOWI HALCZAKOWI
tytuł PROFESORA
Panie Profesorze, proszę przyjąć nasze gratulacje oraz życzenia zdrowia i kolejnych naukowych sukcesów. Jesteśmy dumni, że szeregi naszego Towarzystwa powiększyły się o kolejnego profesora, którego prace pogłębiły wiedzę o naszej społeczności i wzbogaciły polską i ukraińską historiografię.
W imieniu UTHwP
Prof. dr hab. Roman Drozd

Українське історичне товариство в Польщі
має честь повідомити, що Президент Республіки Польща признав
д-р. габ. БОГДАНУ ГАЛЬЧАКУ
звання ПРОФЕСОРА
Пане Професоре, прийміть наші вітання та побажання здоров’я та подальших наукових успіхів.Ми пишаємося тим, що ряди нашого Товариства поповнився ще одним професором, чия робота поглибила знання про нашу громаду та збагатила польську та українську історіографію.
Від імені УІТуП
проф. д-р габ. Роман Дрозд

 

Слава Україні!

30

Zobacz: Українське ДНК

Nagroda dla byłego Przewodniczącego UTH

Profesor Rościsław Żerelik uhonorowany przez Zjednoczenie Łemków

roszerW trakcie tegorocznej Watry w Zdyni władze Zjednoczenia Łemków z siedzibą w Gorlicach uhonorowały kolejną osobę tytułem "Wirnyj Predkam" (Wierny Przodkom). Tym razem wyróżnienie otrzymał prof. Rościsław Żerelik, były przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Nagrodę przyznano m.in. za wkład Profesora w badania dotyczące przeszłości Łemków i Łemkowszczyzny.